Odstąpienie od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  • w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy,
  • w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
  • w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym listownie, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy lub ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

Dokumenty

Dane kontaktowe:
BsCaffe Grzegorz Bieńko
Ul. Świerkowa 9B
37-464 Stalowa Wola
tel: 17 777 01 30
e-mail: sklep@konesso.pl

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy, niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem.

Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Państwo z kolei mają obowiązek przekazać nam lub odesłać produkt na adres siedziby firmy (BsCaffe Grzegorz Bieńko, ul. Świerkowa 9B 37-464 Stalowa Wola), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.

Poniesiemy koszty przesyłki zwrotnej produktów w przypadku skorzystania przez Państwa z darmowego zwrotu Paczkomatami Inpost zgodnie z instrukcją zawartą na stronie Darmowe zwroty Paczkomatami Inpost. W przeciwnym razie koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WYJĄTKI OD PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ WEDŁUG ART. 38 USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Powyższy tryb odstąpienia od umowy wynika z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu zakupionego towaru znajdują się w regulaminie Sklepu.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Podziel się swoim komentarzem z innymi
pixel