Program partnerski

1. Poszerzaj kulturę picia dobrej kawy i zarabiaj razem z nami!

Idea naszego programu partnerskiego jest bardzo prosta - chcemy, aby jeszcze więcej osób piło dobrą kawę i herbatę każdego dnia. Razem mamy dużo większą siłę. Jeżeli my nigdy nie dotrzemy do Pana Andrzeja, Pani Grażyny czy firmy XXX, a Ty możesz to zrobić, to chętnie podejmiemy z Tobą współpracę i podzielimy się zyskiem wygenerowanym przez tego Klienta. Nie możemy przecież pozwolić na to, by Twoi znajomi pili kiepską kawę!

2. Kto może dołączyć do programu i jak to zrobić?

Do naszego programu partnerskiego może dołączyć każdy, kto chciałby zarobić dodatkowe pieniądze lub jego pasją jest kawa. Dołączenie do programu partnerskiego sklepu Konesso.pl nie wiąże się z żadnymi opłatami czy też formalnościami. Wystarczy zarejestrować konto w naszym sklepie, zapoznać się z poniższymi informacjami i zacząć polecać Konesso.pl


Naszym partnerem mogą być zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Do udziału w programie szczególnie zachęcamy naszych Klientów, blogerów oraz osoby posiadające wpływowe konta w mediach społecznościowych.

3. Jak działa program i ile mogę zarobić?

W naszym programie partnerskim zarabiasz na zamówieniach złożonych przez klientów poleconych przez Ciebie. Zaproś do nas nowych klientów, a my podzielimy się z Tobą częścią zarobionych pieniędzy.

To ile zarobisz zależy od Twojego zaangażowania - im więcej klientów do nas ściągniesz, tym większy zysk dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że płacimy prowizje od zamówień złożonych i wykonanych, dlatego ważna jest też jakość kierowanego ruchu, który będzie przekładał się na sprzedaż.

Program partnerski Konesso

Zasady działania programu:

1. Zarejestruj konto w naszym sklepie: Rejestracja;

2. Skorzystaj z linku polecającego lub reklam dostępnych na Twoim koncie i generuj sprzedaż;

3. Zgarniaj prowizje za zakupy klientów poleconych przez Ciebie. Na Twoje konto trafi aż 5% wartości zamówienia złożonego po przejściu z Twojej reklamy lub linku.;

4. Wypłać prowizje w postaci bonu na zakupy w Konesso.pl;

5. Wykorzystaj bon na zakup dowolnych produktów z naszej oferty.

4. Przykłady promowania sklepu

Sposobów na pozyskanie klientów i zarabianie razem z nami jest bardzo wiele, ogranicza jedynie wyobraźnia. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów wykorzystania linku polecającego oraz reklam znajdujących się w Twoim panelu programu partnerskiego.

Program partnerski Konesso.pl
 • prześlij link polecający do Twoich znajomych. W wiadomości watro zawrzeć kilka cennych informacji na temat sklepu oraz tego, dlaczego warto skorzystać z naszej oferty;
 • wyślij link polecający znajomym na Facebooku;
 • opublikuj informację o sklepie wraz z własnym linkiem polecającym na tablicy Facebook lub na Instagramie;
 • dodaj na swojej stronie firmowej informacje na temat zakupów w naszym sklepie wraz z linkiem polecającym;
 • umieść na swojej stronie baner reklamujący Konesso.pl wraz z linkiem polecającym;
 • wyślij do swoich klientów newsletter z informacją o naszym sklepie;
 • opublikuj na swoim blogu wpis o udanych zakupach w naszym sklepie wraz z linkiem polecającym;
 • umieść na swoim blogu udostępniane przez nas banery;
 • polecaj nasz sklep na forach korzystając z własnego linku polecającego.

Jeśli masz ciekawy pomysł na promowanie naszego sklepu i chciałbyś otrzymać od nas dodatkowe wsparcie techniczne lub potrzebujesz pomocy wyślij wiadomość na michal@konesso.pl

REGULAMIN PROGRAMU  PARTNERSKIEGO
W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.KONESSO.PL

Organizatorem Programu Partnerskiego jest:
BsCaffe Grzegorz Bieńko
ul. Świerkowa 9b, 37-464 Stalowa Wola
NIP: 8652432155, Regon: 180336447

Organizator - sklep internetowy Konesso.pl prowadzony przez BsCaffe Grzegorz Bieńko
Uczestnik - osoba przystępująca do Programu Partnerskiego z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
Kredyt Sklepowy - otrzymywane za polecenia i gromadzone na koncie Klienckim wartości odpowiadające polskim złotym PLN, które można wymieniać na bony towarowe.

§1 ZASADY PROGRAMU PARTNERSKIEGO

 • Udział w Programie Partnerskim może wziąć wyłącznie osoba pełnoletnia lub podmiot gospodarczy prowadzący własną działalność gospodarczą.
 • Osoba lub podmiot gospodarczy przystępujący do Programu Partnerskiego musi posiadać własne konto Klienta na stronie sklepu www.Konesso.pl Konto można zarejestrować pod adresem: (https://www.konesso.pl/client-new.php?register)
 • Podczas rejestracji konta klienckiego należy podać swoje prawdziwe, pełne dane. Za błędy związane z wprowadzeniem nieprawidłowych danych Organizator Programu nie odpowiada. Przez pełne dane uznaje się: a) w przypadku gdy uczestnik jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail. b) w przypadku gdy uczestnik jest podmiotem gospodarczym lub osobą fizyczną prowadzącą własną działalność gospodarczą: pełna nazwa firmy, adres siedziby, NIP, numer telefonu oraz adres e-mail.
 • Udział w Programie Partnerskim jest dobrowolny i bezpłatny. Organizator nie wymaga i nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat.

§2 ZASADY DZIAŁANIA KREDYTU SKLEPOWEGO I WYPŁAT ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW

 • W ramach Programu Partnerskiego Uczestnik gromadzi na osobistym koncie Klienckim wartości odpowiadające polskim złotym PLN w tzw. "Kredycie Sklepowym".
 • Uczestnik pobiera ze swojego konta odpowiednio wygenerowany link lub reklamę przekierowujące ruch na stronę www.konesso.pl, celem publikacji na swojej stronie, facebooku lub innych mediach społecznościowych.
 • Po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w §1, do konta Klienckiego zostaje przypisana prowizja w wysokości 5% wartości zrealizowanego zamówienia, wynikająca z tytułu przekierowania za pomocą linku referencyjnego. Wartość zamówienia jest sumą wartości poszczególnych produktów, usługi oraz koszty wysyłki nie są wliczane. Premiowane są wyłącznie zamówienia złożone po bezpośrednim przejściu z linku lub reklamy.
 • Złożone przez poleconych Klientów zamówienia widoczne są w zakładce “zamówienia Klientów” programu partnerskiego. Stan swojego konta można na bieżąco sprawdzać w zakładce “rozliczenia”.
 • Za zamówienia zrealizowane nie uznaje się zamówień nieopłaconych, zwróconych, anulowanych, fałszywych, nieodebranych lub niezrealizowanych z innych przyczyn. W przypadku anulowania zamówienia, Kredyt Sklepowy zostanie odpowiednio pomniejszony o kwotę prowizji wynikającą z zamówienia.
 • Prowizja zostaje naliczona po upływie 30 dni od zrealizowania zamówienia. Wynika to z wydłużonego prawa do możliwości zwrotu towaru w naszym sklepie.
 • Kredyt Sklepowy można wykorzystać poprzez zlecenie wypłaty zgromadzonej prowizji w postaci bonu towarowego do wykorzystania na zakupy w Konesso.pl, a następnie zrealizowanie zamówienia z płatnością otrzymanym bonem towarowym. Dyspozycja wymiany zebranych środków na bon towarowy składana jest samodzielnie przez Uczestnika w zakładce “środki do wykorzystania”.
 • Wypłata w postaci bonu towarowego realizowana jest w terminie do 10 dni kalendarzowych od złożenia dyspozycji przez Uczestnika. Minimalna wartość wypłaty wynosi 50,00 zł (brutto) słownie: pięćdziesiąt złotych brutto. Po wysłaniu zgłoszenia o wypłatę środków obsługa sklepu weryfikuje i akceptuje bon towarowy, który po zaakceptowaniu widoczny jest w Twoim panelu.
 • Bon nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może przenieść praw do wykorzystania bonu na osoby trzecie. Wygenerowany bon towarowy należy wykorzystać w całości, nie ma możliwości rozdzielenia bonu na kilka transakcji. Jeżeli wartość zakupów jest mniejsza niż wartość bonu, niewykorzystana kwota przepada. Jeżeli wartość zakupów jest większa niż wartość bonu, należy dopłacić brakującą kwotę.

§ 3. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ORAZ UCZESTNIKA PROGRAMU PARTNERSKIEGO

 • Uczestnik ma prawo zmienić dane osobowe na swoim koncie.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od uczestnictwa w Programie Partnerskim. Może tego dokonać w dowolnym momencie przez samodzielne usunięcie konta Klienckiego lub zgłoszenie takiej chęci do obsługi sklepu drogą mailową na adres sklep@konesso.pl
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zerwania współpracy z Uczestnikiem w dowolnym okresie bez podania przyczyny. W takim przypadku Uczestnikowi zostaną wypłacone zgromadzone do tej pory środki z zachowaniem pozostałych postanowień Regulaminu
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, formę oraz treści, za pomocą których Uczestnik komunikuje informacje o Organizatorze i realizowanym przez niego Programie Partnerskim.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zgłaszania Uczestnikowi uwag i sugestii dotyczących formy oraz charakteru zamieszczanych przez niego treści, które w jego opinii mogą lub ewidentnie będą szkodzić wizerunkowi i dobremu imieniu. W tej sytuacji Organizator ma prawo żądać usunięcia w/w treści w trybie natychmiastowym.
 • Organizator nie wyraża zgody na nakłanianie do zakupów za pośrednictwem innych środków w nieprzeznaczonych do tego kanałach elektronicznych. Dotyczy to także wykorzystywania środków niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Przystąpienie do Programu Partnerskiego równoznaczne jest z akceptacją  Regulaminu Programu Partnerskiego z zachowaniem jego wszystkich postanowień.
 • O zmianach w regulaminie oraz Programie Partnerskim Organizator będzie informował  Uczestników za pomocą strony internetowej, na której zawarte są informacje o Programie Partnerskim.
 • Strony postanawiają, że wszelkie informacje dotyczące realizacji oraz treści Programu Partnerskiego będą traktowane jako poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 • Przeniesienie całości lub części praw albo obowiązków wynikających z w/w regulaminu przez jedną ze Stron na osoby trzecie wymaga zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku ewentualnych sporów Strony dążyć będą do rozstrzygnięć polubownych. Jeżeli jakikolwiek spór, kontrowersja lub różnica nie zostaną rozwiązane polubownie w ciągu 30 dni od daty pisemnego zawiadomienia wystosowanego przez jedną Stronę Stronie drugiej, kwestia zostanie ostatecznie rozstrzygnięta przez odpowiedni Sąd powszechny.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel